za wstawiennictwem św. Wincentego

Modlitwy św. Wincentego a Paulo

Ofiarowanie życia
Zbawicielu świata! Ty jesteś jedynym przykładem życia ofiarowanego Ojcu. Przyjmij moje życie. Przyjmij moje obietnice składane na chrzcie świętym. Przyjmij moją całopalną ofiarę. Zbawicielu! Przyjmij na wieczność każdą chwilę mojego życia

Prośba o miłość
Panie mój i Boże, Jezu Chryste! Ty przyszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, aby ukazać nam Ojca, który jest miłością. Przyszedłeś na świat, aby ogień rzucić – ogień Twojej miłości. Proszę Cię, wysłuchaj moją pokorną modlitwę i napełnij moje serce duchem Twojej miłości, duchem łagodności, duchem cierpliwości. Spraw, aby Twój Duch stawał się światłością mojego życia, światłością, która wszystkim ludziom będzie wskazywać drogę do Ojca.

Prośba o dar modlitwy
Panie mój! W czasie swojego ziemskiego życia wiele czasu poświęcałeś na modlitwę. Twoje ziemskie życie było nieustanną modlitwą: od bycia w sprawach Ojca w dzieciństwie, aż po modlitwą przygotowania na śmierć w Ogrodzie Oliwnym.
Daj mi, Panie, swojego ducha modlitwy. Naucz mnie modlić się. Swoją boską mocą pociągnij mnie do siebie. Naucz mnie korzystania z Twojego przykładu. Spełnij swoją obietnicę i przyjdź do mnie z Ojcem i Duchem Świętym.

Modlitwa do św. Wincentego a Paulo – Patrona wszystkich Dzieł Miłosierdzia
O Chwalebny św. Wincenty,
niebieski Patronie Wszystkich Stowarzyszeń Miłosierdzia
i Ojcze wszystkich nieszczęśliwych,
któryś za życia nie odsunął nikogo z uciekających się do Ciebie:
wejrzyj na liczne nieszczęścia, które niestety, przygniatają nas
i przybądź nam z pomocą;
uproś u Pana Boga ubogim wsparcie,
chorym ulgę, zasmuconym pocieszenie,
opuszczonym opiekę, bogatym miłość dla ubogich,
grzesznikom nawrócenie, kapłanom gorliwość,
Kościołowi pokój i narodom zgodę,
zbawienie ludziom.
Niechaj wszyscy doznają skutków litościwego orędownictwa Twego,
tak abyśmy wsparci przez Ciebie w nędzach tego życia, mogli się połączyć z Tobą w niebie,
gdzie nie będzie ani smutku, ani boleści,
ale radość i wesele w większej szczęśliwości. Amen.

MODLITWA WINCENTYŃSKA

Panie, pozwól mi być dobrym
przyjacielem wszystkich ludzi;
pozwól mi ofiarować ufność temu,
kto cierpi i żali się,
temu, kto z dala od Ciebie szuka
oświecenia,
temu, kto nie wie, jak zacząć,
temu, kto chce się zwierzyć
i nie ma do tego sił.

Panie, pomóż mi,
abym nie minął nikogo
z obojętną twarzą
z zamkniętym sercem
pospiesznym krokiem.
Panie, daj, bym natychmiast dostrzegł,
kto stoi u mego boku,
kto smuci się bezradny,
kto cierpi i to ukrywa,
kto jest samotny.
Panie, podaruj mi delikatność,
która otwiera serca;
uwolnij mnie od egoizmu,
abym Ci służył,
abym Cię miłował,
abym Cię słuchał,
w każdym człowieku,
którego pozwolisz mi spotkać.