za wstawiennictwem Św. Ludwiki

LITANIA  DO  ŚWIĘTEJ  LUDWIKI

Z dziecięcą ufnością przychodzimy do Ciebie o święta Ludwiko, my córki Twoje, ażeby Cię prosić o Twoja przemożna przyczynę u tronu Boga.

Uproś nam nasza święta Matko Ludwiko

Mocną  wiarę,
Niezachwianą ufność w Boga,
Gorącą miłość Bożą,
Prawdziwą, ofiarną miłość siostrzaną,
Wielką, pełną poświęcenia miłość dla bliźnich,
Gorliwość w pracach naszego świętego powołania,
Gorliwe dążenie do prawdziwej doskonałości,
Wytrwanie w dobrym, aż do śmierci,
Szczęśliwą śmierć,
Miłosierny sąd,
Wieczną nagrodę.

W Tobie, o święta Ludwiko, pokładamy całą naszą ufność. Nie opuszczaj Twych dzieci w trudnościach duchowych i doczesnych, w trudnej walce życia ziemskiego. Dopomóż nam mężnie walczyć, odnieść zwycięstwo i otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.

Święta Ludwiko naucz nas kochać, to co Ty kochałaś,: Boga, ubogich, obowiązek i krzyż.

O błogosławiona służebnico Boża! Troskliwa Matko Córek Miłosierdzia, którą utworzenie ich Zgromadzenia tyle kosztowało trudów, pracy i  modlitwy, która tak ceniłaś ich powołanie, że dla pójścia za nim wyrzekłaś się wszystkiego, co miałaś najdroższego.

Z wysokości niebios, gdzie cieszysz się chwałą Boga, racz czuwać dobrotliwie nad tym Zgromadzeniem, tak bardzo Ci drogim. Proś Pana Boga, aby każda Córka  Miłosierdzia stała się Córka według Serca Jego, aby była prawdziwa matką ubogich, ab wytrwała w wierności regułom świętym, otrzymanym od Boga za Twoim pośrednictwem.
Uproś każdej Córce Miłosierdzia gorącą miłość świętego powołania, ducha łagodności i ofiary, ducha wiernego postępowania Twoimi śladami i łaskę wiecznego zbawienia.

Błogosławiona Matko nasza, módl się za nami.