za wstawiennictwem Bł. S. Marty Wieckiej

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Błogosławionej s. Marty Wieckiej

Panie Boże, Ty powołałeś Sługę Bożą siostrę Marię Martę Wiecką do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia,

by idąc za Twoim Synem służyła ubogim i chorym.

Posłuszna Twemu wezwaniu, szła drogą wincentyńskiego powołania poświęcając się całkowicie służbie,

aż do oddania życia za człowieka. Proszę Cię, Panie Boże, racz przyśpieszyć chwilę wyniesienia jej na ołtarze, dla większej chwały Twojej i dobra Kościoła.

A jako znak jej orędownictwa u Ciebie, Boże, udziel mi łaski (wymienić łaskę), o którą Cię gorąco proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.