Za Powołanych

ŻNIWO  WPRAWDZIE  WIELKIE.  Łk 10, 2.
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Służebnic Ubogich powstało we Francji w 1633 r., założone przez św. Wincentego a Paulo i św. Ludwikę de Marillac. Jego celem jest służba Chrystusowi w braciach potrzebujących miłości i pomocy.
W Polsce Zgromadzenie jest obecne od 350 lat, pełniąc nieprzerwanie swoją posługę wobec dzieci, młodzieży i dorosłych, dotkniętych ubóstwem materialnym, ale także moralnym i duchowym.

Św. Wincenty lubił mówić: „Nie wystarczy mi, że ja sam kocham Boga, jeżeli mój bliźni Go nie kocha”.

Ty też możesz  mieć swój udział  w Wincentyńskiej Misji  Służenia Chrystusowi  w  potrzebujących braciach.
A zatem, jeśli w Tobie również jest pragnienie, by Twój bliźni poznał i pokochał Boga, czuj się zaproszony do udziału w Wincentyńskim Dziele Duchowej Pomocy Powołanym.

Ci, dla których uprosisz łaskę wierności podjętemu już powołaniu wincentyńskiemu lub też łaskę szczerego „TAK” wypowiedzianego na wezwanie Chrystusa, z radością pójdą głosić Miłość Jezusa Twoim bliźnim. W ten sposób, dzięki swojej modlitwie, Ty także staniesz się uczestnikiem Wincentyńskiej Misji Służenia Chrystusowi w Ubogich. „Wszyscy wierni powinni się nieustannie modlić za osoby konsekrowane, aby okazując coraz większy zapał i zdolność kochania, przenikały współczesne społeczeństwo drogo- cenną wonią Chrystusa. Cała chrześcijańska wspólnota – pasterze, świeccy i osoby konsekrowane – jest odpowie- dzialna za życie konsekrowane, za przyjęcie i wspomaganie nowych powołań”.

Jan Paweł II

 ”Módl się za całe Zgromadzenie i proś naszego dobrego Boga o robotników do Jego dzieła, jeśli On pragnie je podtrzymać w istnieniu, gdyż prosi się o Siostry do tylu  miejsc”.

                                       św. Ludwika

… Założycielu Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia, módl się za nami!

Św. Wincenty

Modlitwa św. Wincentego o powołania
Panno można – módl się za nami!
Święty Józefie – módl się za nami!
Święty Wincenty – módl się za nami!
Nadziejo Izraela, Wybawco jego wśród utrapienia, wejrzyj łaskawie z wysokości niebios. Spojrzyj i nawiedź winnicę swoją, użyźnij ją strumieniami wód, niech się rozkrzewi i umocni, co zaszczepiła prawica Twoja. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało – błagamy Cię tedy, Pana żniwa, abyś posłał robotników na żniwo swoje. Pomnażaj lud swój i napełniaj weselem, iżby powstały mury Jeruzalem. Ten jest dom Twój Panie – to jest Twój dom. Spraw, by nie znalazł się w nim kamień, którego nie położyła najświętsza dłoń Twoja. Których zaś wezwałeś – zachowaj w imię Twoje i uświęć ich w prawdzie. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II

Ojcze Święty,
odwieczne źródło  życia i miłości, który w człowieku żyjącym objawiasz blask swojej chwały,
a w jego sercu zasiewasz ziarno swego powołania, spraw, niech wszyscy dążą do urzeczywistnienia Twojej miłości.
Najświętsza Panno,
która bez wahania oddałaś się Wszechmocnemu, napełnij ufnością   serca młodych, aby nie zabrakło nigdy gorliwych pasterzy, prowadzących chrześcijański lud drogą życia,  ani dusz konsekrowanych, które przez czystość, ubóstwo  i posłuszeństwo potrafią dawać świadectwo o wyzwalającej obecności Twego Syna.
Amen.

Jeśli pragniesz, możesz włączyć się w Wincentyńskie Dzieło Duchowej Pomocy Powołanym poprzez Twoją codzienną modlitwę, zanoszoną do Boga:


Weryfikacja