Z Niepokalaną

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

„ (…)Maryja w prezentacji całego Medalika jawi się głównie jako Matka: najpierw i przede wszystkim w stosunku do Syna Bożego (rzeczywiste macierzyństwo), następnie w stosunku do odkupionej ludzkości (duchowe macierzyństwo). Cudowny Medalik potwierdza teologiczną prawdę, że Maryja jest Matką Założyciela Kościoła i duchową matką wszystkich odkupionych (…)Macierzyństwo Maryi względem Kościoła ma wyraźny rys pośredniczenia. Jej pośrednictwo w zakresie rozdawnictwa łask nie budzi wątpliwości: postrzegamy je jako wolę Bożą będącą wynikiem jej roli odegranej w zbawczej misji Syna Bożego i pozycji zajmowanej w tajemnicy Kościoła. Mamy do czynienia z misją niebieskiej Wspomożycielki na obecnym etapie historii zbawienia (…)Maryja jako Królowa świata i Matka Kościoła podziela los odkupionej ludzkości i mocą wysłużonych przez Chrystusa łask wspomaga ją w drodze do pełnego z Nim zjednoczenia(…)”.
Ks. Waldemar Rakocy CM

(…) Naszą odpowiedzią na przesłanie objawienia powinno być włączenie się we wstawienniczą modlitwę Niepokalanej za odkupiona przez Jej Syna  ludzkością, czyli zabieganie w łączności z Nią o zbawienie dusz (…).
Ks. Waldemar Rakocy CM

Jeśli chcesz możesz włączyć się we wstawienniczą modlitwę Niepokalanej  i pozostając w łączności z Nią podjąć codzienną modlitwę za najbardziej ubogich, za tych którzy toną w grzechu ciężkim.
Bo to właśnie grzech ciężki jest największym ubóstwem i dramatem współczesnego człowieka, ponieważ zamyka go na przyjęcie Bożej Miłości.

Trwając na modlitwie  z Niepokalaną  możesz  razem z Nią zabiegać o zbawienie wielu.


Prześlij nam swoją deklarację:


Weryfikacja