Październik – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

PAŹDZIERNIK

1 p a ź d z i e r n i k a

Ubóstwo

Jako ubogim, powinno nam wystarczyć posiadanie niezbędnych rzeczy, oraz czystość intencji; nie szukajmy przyjemności w kupowaniu zbytecznych rzeczy. [*]


2 p a ź d z i e r n i k a

Praca

Bóg nie dlatego uwolnił nas od troski o zdobywanie chleba codziennego, byśmy żyły wygodnie i nic nie robiły, lecz abyśmy za przykładem Syna Bożego jeszcze gorliwiej pracowały. [*]


3 p a ź d z i e r n i k a

Duch Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Siostry Miłosierdzia powinny się ćwiczyć w: łagodności, serdeczności, znoszeniu się podobnie jak
i w pokorze, prostocie i miłości świętego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, która jest doskonałą miłością – to jest ich duch. [**]


4 p a ź d z i e r n i k a

Ufność

Nasz Pan wymaga od nas więcej ufności niż roztropności, ponieważ właściwie ta ufność w razie potrzeby zupełnie niepostrzeżenie pobudzi nas do roztropności w działaniu. [*]


5 p a ź d z i e r n i k a

Wdzięczność Bogu

Dążmy do posiadania cnót, jakich chce od nas Bóg, by Mu się odwdzięczyć za łaski, jakimi Jego dobroć obdarza nas każdego dnia. [*]


6 p a ź d z i e r n i k a

Pokora Siostry Służebnej

Och, gdybyśmy znały nasze obowiązki, jakże obawiałybyśmy się ich ciężaru, który chciano na nas nałożyć… Oddajmy się Bogu dla znoszenia wszystkich upokorzeń, których potrzebuje nasza pycha, by nas nie doprowadzić do zguby. [**]


7 p a ź d z i e r n i k a

Naśladowanie Chrystusa

Wszystkie czyny Syna Bożego są dla nas wzorem i pouczeniem. [**]


8 p a ź d z i e r n i k a

Miłość Boga

Miłość Boga dla nas sprawia, że ojcowską troską otacza dusze, które całkowicie ulegają wyrokom Jego świętej woli. [*]


9 p a ź d z i e r n i k a

Pokora

Jeżeli musicie czegoś odmówić, niech to będzie zawsze z łagodnością i pokorą, bo nie mamy prawa inaczej postępować. Zostałyśmy bowiem wezwane przez Boga do naszego Zgromadzenia nie dla innych celów lecz po to, by wspomagać Panie w służeniu ubogim i jesteśmy tylko sługami jednych i drugich. [**]


10 p a ź d z i e r n i k a

Rekreacja

Trzeba także spojrzeć na czas rekreacji, jako na czas przewidziany przez Dobroć Boga dla (naszego) zjednoczenia się przy pomocy szczerego przekazania sobie myśli, słów i czynów, celem uczczenie prawdziwej jedności Trójcy Świętej, w odrębności trzech Osób. [**]


11 p a ź d z i e r n i k a

Życie wspólnotowe

Będziecie żyły razem w wielkiej jedności i będziecie pożytecznie pracować w służbie bliźniego dla udoskonalenia siebie samych, a szczególnie dla chwały Boga. [**]


12 p a ź d z i e r n i k a

Odwaga

Jeżeli nasz nieprzyjaciel chwilowo odniósł nad nami zwycięstwo, zdobądźmy się na odwagę, starajmy się go mężnie pokonać. [*]


13 p a ź d z i e r n i k a

Powołanie – służba

Skoro Bóg nas tak zaszczycił, że powołał nas do Swej służby, czyż nie jest słuszne, abyśmy Mu służyły w ten sposób, jak tego wymaga? [*]


14 p a ź d z i e r n i k a

Ubodzy chorzy

Jeżeli chociaż przez chwilę zapominamy o tym, że ubodzy chorzy, nasi panowie, są członkami Jezusa Chrystusa, na pewno zmniejszy się w nas miłość i uprzejmość jakie zawsze powinnyśmy mieć dla nich. [*]


15 p a ź d z i e r n i k a

Czystość

Powołując się na tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, błagajmy Pana za przyczyną Najświętszej Panny o czystość potrzebną Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, jak i o wierność tego Zgromadzenia poddającego się woli Bożej. [*]


16 p a ź d z i e r n i k a

Cierpliwość Siostry Służebnej

Moja droga Siostro, nie trzeba myśleć, że skoro czasem powiedziało się coś dwanaście razy, to powinno to wystarczyć. Wiesz, że pamięć nas zawodzi, dlatego też, moja droga Siostro, ćwicz trochę twoją cierpliwość… cierpliwość to z wielką słodyczą, ustępliwością i dyskrecją.[**]


17 p a ź d z i e r n i k a

Rzeczy ostateczne

Powinnyśmy przyzwyczaić się do tego, żeby często myśleć o Bogu, aby w ten sposób przygotować się do śmierci w chwili przez Niego wyznaczonej nawet, gdyby miało to nastąpić nagle, jeżeli taka byłaby Jego wola. [*]


18 p a ź d z i e r n i k a

Ubóstwo

Zawsze uważałam, że ubóstwo jest szczęściem Zgromadzenia. [*]


19 p a ź d z i e r n i k a

Wdzięczność

Wdzięczność jest najlepszym przygotowaniem do uzyskania nowych łask tak nam potrzebnych, by służyć chorym z łagodnością i współczuciem. [*]


20 p a ź d z i e r n i k a

Pojednanie

Jak tylko spostrzeżemy się, że spowodowałyśmy czyjeś niezadowolenie, czy że wywołałyśmy niezadowolenie jednej lub kilku Sióstr, upadnijmy jak najszybciej na kolana, by je prosić o przebaczenie. Ach, co za praktyka! Zalecam ją wam dla miłości Naszego Pana. [**]


21 p a ź d z i e r n i k a

Troska Siostry Służebnej o formacje duchową

Jakże będziesz szczęśliwa, … jeżeli przez swoją łagodność i serdeczność w pełnym miłości upominaniu jej, będziesz mogła współpracować z łaską, dla jej doskonałości. [**]


22 p a ź d z i e r n i k a

Życie wspólnotowe

To czego Bóg teraz żąda od was, to wielka jedność i wielkie znoszenie jedna drugiej oraz byście pracowały razem w dziele Bożym, z wielką słodyczą i pokorą. [**]


23 p a ź d z i e r n i k a

Posłuszeństwo

Jezus Chrystus tak ukochał posłuszeństwo, że ślubował je Bogu Ojcu w chwili swego poczęcia. To też i my powinnyśmy zawsze, żyjąc czy umierając, za przykładem Tego Boskiego Wzoru, wypełniać wolę Bożą. [*]


24 p a ź d z i e r n i k a

Miłosierdzie

Najlepszy nasz Zbawca, dlatego właśnie nauczył nas świadczyć miłosierdzie bliźnim, gdyż nie jesteśmy zdolne do oddawania jakiejkolwiek przysługi Jego własnej osobie. [*]


25 p a ź d z i e r n i k a

Rzeczy ostateczne

Gdybyśmy przez czterdzieści dziewięć lat poświęcały się pracy a zaniechały jej w pięćdziesiątym roku i wtedy właśnie powołałby nas Pan Bóg do Siebie, na nic zdałaby się nam cała tamta praca. Wieniec chwały wiecznej zdobywa się w ostatniej chwili życia będąc w stanie łaski i miłości Bożej, to też wytrwanie w dobrym musi być ostatnim kwiatem w tym wieńcu. [*]


26 p a ź d z i e r n i k a

Powołanie

Idźcie odważnie, postępując z minuty na minutę na drodze, na której Bóg was umieścił, by iść do Niego. [**]


27 p a ź d z i e r n i k a

Ubóstwo

Do trwałości Zgromadzenia jest rzeczą konieczną, by pod każdym względem było ubogie i pokorne. [*]


28 p a ź d z i e r n i k a

Opatrzność Boża

Z podziwem patrzyłyśmy na opiekę Opatrzności Bożej nad naszym Zgromadzeniem; nie bądźmy więc niewdzięczne, lecz zachęcajmy się do zachowania jak największej wierności w służbie Pana Naszego oraz zachowaniu Reguł św. [*]


29 p a ź d z i e r n i k a

Posłuszeństwo Siostrze Służebnej

We wszystkim, co dotyczy służby ubogim i praktykowania reguł winniście posłuszeństwo tej spośród was, która ma urząd Siostry Służebnej. [**]


30 p a ź d z i e r n i k a

Miłość

Miłość w pierwszym rzędzie zobowiązuje nas do ukochania ponad wszystko woli Boga, oraz do tego, żebyśmy były gotowe raczej wszystko stracić, niż w czymkolwiek Mu się nie podobać. [*]


31 p a ź d z i e r n i k a

Wierność powołaniu

Nie należy wierzyć nurtującym myślom, ani zwracać uwagi na przykrości i trudności, gdyż są to najczęściej drobne pokusy i okazje do wypróbowania naszej wierności. [*]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM