Maj – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

MAJ

1 m a j a

Orędownictwo Najświętszej Maryi Panny

Czcijcie Najświętszą Pannę, Którą spodobało się Bogu odkupić jeszcze przed Jej stworzeniem. Przedstawiajcie Jej stan waszego sumienia i proście, by wyjednała wam poprawę życia i zaspokojenie najważniejszych potrzeb. [*]


2 m a j a

Posłuszeństwo

Przyjmujcie zawsze jako prawdziwe Siostry Miłosierdzia cokolwiek wam powie wasza Przełożona, gdyż ona zastępuje na ziemi waszą prawdziwą Matkę Niebieską. [*]


3 m a j a

Ubóstwo

Powinnyśmy być zawsze zadowolone z rzeczy odpowiednich naszemu stanowi, w którym mamy stanowczo zalecone naśladowanie ubóstwa Pana naszego i Najświętszej Panny. [*]


4 m a j a

Akceptowanie Siostry Służebnej

Nie gańcie nigdy jej postępowania, chociaż czasem jej rozporządzenia zdają się być przeciwne waszym poglądom, a nawet niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Niewątpliwie, przy odrobinie cierpliwości przekonacie się, że pochodzi to bardziej od Ducha Bożego, niż od niej samej. [**]


5 m a j a

Egoizm

Rozmiłowanie się w szacunku dla siebie, może przeszkadzać w uszanowaniu drugiego. [**]


6 m a j a

Pokora

Miejcie na względzie, by waszym słowom towarzyszyła zawsze wielka pokora i ufność w Bogu, byście były złączone z Jezusem Chrystusem naśladując Go z miłości. [*]


7 m a j a

Pycha

Namiętność, a szczególnie pycha, wywołują skrytość. Kiedy działamy ze skrytością, to jakbyśmy gasiły światło zapalone w naszych duszach przez Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. [*]


8 m a j a

Ocena postępowania

Często oceniamy zupełnie inaczej intencje i postępowanie naszych Sióstr, niż to jest naprawdę… (Trzeba) pomagać jedna drugiej w zdobywaniu nawyku mówienia o naszych Siostrach. [**]


9 m a j a

Naśladowanie Najświętszej Maryi Panny

Wpatrujmy się w Najświętszą Pannę jak po Wniebowstąpieniu Syna pozostaje na ziemi dla dobra chrześcijan, pragnąc żyć tak długo jak Bogu będzie się podobało, by spełniać Jego wolę.[*]


10 m a j a

Reguły święte

Myślmy tylko o tym, by się Bogu podobać przez wypełnianie rad ewangelicznych, do tego posłuży nam dokładne i chętne zachowywanie naszych Reguł świętych. [*]


11 m a j a

Miłość bliźniego

Wzajemne znoszenie się jest nam koniecznie potrzebne, ono bowiem nie pozwala spoglądać z goryczą na uchybienia innych, lecz je tłumaczyć, a siebie samą upokarzać. [*]


12 m a j a

Podobanie się Bogu

Obudźmy w sobie uczciwą chęć podobania się Bogu, pamiętając o tym, że Jego Opatrzność nas tutaj przyprowadziła, abyśmy sobie wzajemnie pomagały w dążeniu do doskonałości. [*]


13 m a j a

Cześć Maryi

Największa cześć, jaką możemy Jej (Maryi) oddać polega na jednoczeniu naszego umysłu z intencjami Kościoła w ustanowionych przez niego różnych okresach (liturgicznych), by Ją pozdrawiać, radując się i gratulując Jej wyboru, jakiego Bóg dokonał, aby zjednoczyć w Jej łonie naturę ludzka ze Swoim bóstwem, z pragnieniem nie przerwania nigdy tego zjednoczenia w nas. [**]


14 m a j a

Miłość

Przez miłość mogę sprawić, że Jezus będzie obecny w mym sercu. [*]


15 m a j a

Duch Chrystusowy

Oderwanie się od związków ciała i krwi jest znakomitym środkiem do postępowania według zasad ducha Chrystusowego. [*]


16 m a j a

Rzeczy ostateczne

Mimo, że dla wielu osób życie doczesne jest tak krótkie, nagroda za nasze cierpienia jest wieczna; dostępują jej tylko ci, którzy mężnie walczyli. Wszystkim Siostrom życzę zwycięstwa w tej walce z miłości dla Pana Jezusa. W zjednoczeniu z Nim pokonamy wszelkie trudności, bylebyśmy w Nim pokładały większą ufność niż w rzeczach materialnych. [*]


17 m a j a

Pokora

Ukochać poniżenie, ponieważ Bóg się z nim związał i dał nam je poznać (w Tajemnicy Swego Narodzenia) oraz chciał, abyśmy uznali, że to poniżenie napełnia Niebo zdumieniem i jest świadectwem, że Bóg powinien w nim doznać chwały, a także, że konieczne jest, aby nasze słabe i nędzne poniżenie zostało złączone z Jego chwalebnym. [**]


18 m a j a

Naśladowanie Chrystusa

Nie zapominaj o wierności, jaką winnaś Bogu oraz o trosce o pracę nad swoja doskonałością, która powinna Cię ożywiać tak, byś podejmowała wszelkie działanie z czystą intencją i pragnieniem naśladowania przykładów Jezusa Ukrzyżowanego. [**]


19 m a j a

Cnoty

Na cześć ukrytego życia Boskiego Mistrza, ćwiczmy się w cnotach najbardziej w Nim jaśniejących, mianowicie: w uległości i umiłowaniu pracy. [*]


20 m a j a

Służba Boża

Nie dla Boga się trudzimy, jeśli niepokoimy się w służbie Bożej, gdyż Bóg wymaga, żeby Mu służono w spokoju i z pogodą ducha i bez niepokoju czekano na objawienie Jego woli. [*]


21 m a j a

Powołanie

Powinnyśmy ukochać nasz sposób życia i cenić go wyżej, niż życie pustelnicze lub w jakimkolwiek zakonie, gdyż do niego Bóg nas właśnie powołał. [*]


22 m a j a

Zarządzanie dobrami materialnymi ubogich

Bądźcie bardzo dokładne, by pod żadnym pozorem nie korzystać z niczego, co należy do ubogich. Gdy żywicie jakieś zwierzę na swój użytek, bądźcie także dokładne, by nie płacić z pieniędzy ubogich tego, co jest waszym wydatkiem. [**]


23 m a j a

Siostry Miłosierdzia

Sióstr Miłosierdzia powinny być pokorne, posłuszne i z miłością wypełniać Reguły, bo bez tego ich życie byłoby podobne do rozsypanego różańca. [*]


24 m a j a

Zasługi śmierci Pana Jezusa

W chwili przypominającej nam śmierć Pana Naszego, ofiarujmy nieskończone Jej zasługi za dusze w czyśćcu cierpiące. [*]


25 m a j a

Życie wspólnotowe

Prawdziwe Siostry Miłosierdzia, dla dobrego wypełniania tego, czego Bóg od nich żąda, powinny tworzyć jedno… [**]


26 m a j a

Szacunek (dla Siostry Służebnej)

Należy zawsze z wielkim szacunkiem i miłością czcić Siostrę Służebną, gdyż kierowanie drugimi jest przykrym ciężarem. [*]


27 m a j a

Opatrzność Boża

Nie lękajmy się o swoją przyszłość; wzmacniajmy się tylko w świętej miłości, będącej źródłem ufności w Opatrzność Bożą. [*]


28 m a j a

Przełożeni

Bądźmy przekonane, że Bóg do kierowania rodzinami duchownymi, udziela Przełożonym Swego ducha. [*]


29 m a j a

Duchowa pomoc chorym

Myślę, moje drogie Siostry, że macie wielką troskę o to, by pomóc waszym biednym chorym w odprawieniu przed śmiercią dobrej spowiedzi. [**]


30 m a j a

Posłuszeństwo

Ukochajmy wolę Bożą i wybierajmy ją ze wszystkiego co nam zaleca święte posłuszeństwo. [*]


31 m a j a

Miłość bliźniego

Wystrzegajmy się rozmowy o drobnych wiadomostkach uwłaczających wzajemnej miłości. [*]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM