Luty – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

LUTY

1 l u t e g o

Zarządzanie dobrami materialnymi ubogich

W imię Boga, zarządzajcie – najlepiej, jak potraficie – dobrami ubogich i uważajcie, by nasze Siostry przykładały się do tego z miłością. [**]


2 l u t e g o

Próżność

Byłoby bardzo niebezpiecznie dla Zgromadzenia, gdybyśmy chciały naukowo dyskutować, bo nie tylko jesteśmy skłonne do próżności, ale jeszcze naraziłybyśmy się na niebezpieczeństwo mówienia niedorzeczności. [*]


3 l u t e g o

Wewnętrzne wzruszenie

Należy obawiać się, by u Sióstr Miłosierdzia nie rozwinęła się nie potrzebna tkliwość z powodu wewnętrznych wzruszeń, gdyż ta wada jest bardziej niebezpieczna w naszym Zgromadzeniu, niż w jakimkolwiek innym. [*]


4 l u t e g o

Pokora – łagodność

Jak pokora zdobywa serce Boga, tak łagodność zyskuje serce bliźniego. [*]


5 l u t e g o

Rada dla Sióstr Służebnych

Siostry, którym Bóg nakazał troskę o drugich, powinny całkowicie zapomnieć o sobie, a zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie swoim Siostrom dóbr duchowych i środków do postępu w doskonałości. Pamiętać należy, że te które stoją na czele innych, są mułami Zgromadzenia. [*]


6 l u t e g o

Mniemanie o sobie

Zaślepienie wywołane przesadnym mniemaniem o sobie samym sprawia, że intencje i czyny Sióstr oceniamy inaczej niż są w rzeczywistości. [*]


7 l u t e g o

Uświęcenie dusz

Mamy powód do wierzenia, że zapewnienie, jakie Nasz Pan nam zostawił, że jest zawsze z nami, było zamiarem uświęcenia dusz – przez tę nieustanną, choć niewidoczną obecność; przez zastosowanie zasługi Swych czynów do czynów Swoich stworzeń: czy to prosząc o przebaczenie Swego Ojca, by zmazać nasze występki, przeciwne cnotom, które praktykował; czy to by czynić miłymi Bogu czyny cnotliwe, które dzięki Jego łasce ludzie mogą pełnić łącząc je z Jego zasługami. [**]


8 l u t e g o

Śluby święte

Ślub pozwala duszy na przyjaźń z Bogiem. Dusza oddająca się całkowicie Bogu, bez zastrzeżenia dla siebie jakiegokolwiek prawa do dysponowania sobą, ofiaruje Bogu najmilszy dowód miłości. Bóg wzajemnie oddaje się duszy, zapewniając jej udział we wszystkich Swych dobrach. [*]


9 l u t e g o

Szacunek dla starszych

Młode Siostry powinny okazywać szacunek starszym Siostrom i ufać temu, co mówią o świętych zwyczajach, zalecanych przez Najprzewielebniejszego Ojca św. Wincentego. [*]


10 l u t e g o

Duch świata

Duch świata – to próżność i kłamstwo; dąży on ciągle do zniweczenia ducha Chrystusowego. [*]


11 l u t e g o

Służba Bogu

Bóg nas zaszczycił, wzywając nas do Swojej służby. Czy nie jest rzeczą rozumną, moje drogie Siostry, byśmy służyły Mu w taki sposób, jak to się Jemu podoba? [**]


12 l u t e g o

Chrześcijańska formacja ubogich

Błagam Cię, byś miała z miłości do Boga wielką słodycz dla Ubogich i wielka troskę o ich zbawienie – pouczając ich o konieczności zachowania Bożych przykazań i pełnieniu Jego Świętej Woli oraz o środkach, którymi można się w tym celu posłużyć. [**]


13 l u t e g o

Troski

Nasze troski składajmy u stóp krzyża lub powierzajmy je Przełożonej. [*]


14 l u t e g o

Świętość

Jeżeli wśród nas utrwali się prostota, pokora i miłość przejawiające się we wzajemnym znoszeniu się, to w Zgromadzeniu będzie tylu świętych, ilu liczy ono członków. [*]


15 l u t e g o

Zmienność nastrojów

Jeżeli nasza Siostra jest smutna, trochę zmartwiona albo zbyt prędka, czy też może zbyt powolna, cóż chcecie, aby uczyniła, jeżeli taka jest jej natura? I chociaż stara się przezwyciężyć te skłonności, jednak nie może przeszkodzić, by nie ukazywały się często. A czyż Siostra, która powinna ją kochać, jak samą siebie, mogłaby się gniewać i z tego powodu źle się z nią obchodzić, okazując jej niezadowoloną minę?

O, moje Siostry, jakże bardzo trzeba się wystrzegać tego, by nie pokazywać jej, że to spostrzegacie i nie występować przeciwko niej, myśląc, że może wkrótce wy z kolei będziecie potrzebowały, aby ona zachowała się podobnie w stosunku do was. [**]


16 l u t e g o

Duch Sióstr Miłosierdzia

Duchem Sióstr Miłosierdzia jest pokora, prostota i umiłowanie świętego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, czyli doskonała miłość; zaś ich wypełnieniem: łagodność, serdeczność i wzajemne znoszenie się. [*]


17 l u t e g o

Pokora

Gdybyśmy wiedziały, jak wielkiej pokory, łagodności i poddania wymaga Pan Nasz od Sióstr Miłosierdzia, smuciłybyśmy się, że nie uczymy się tych cnót. [*]


18 l u t e g o

Wykorzystanie czasu

Gdy wam zostanie trochę czasu, to myślę, że będzie lepiej, gdy go wykorzystacie na zarobienie jednego sol – pracując dla ubogich… niż gdybyście miały go użyć na prawienie komplementów. [**]


19 l u t e g o

Powołanie

Wyrazem miłości dla powołania jest dokładne wypełnianie wynikających z niego obowiązków oraz rezygnacja ze wszystkich wygód i korzyści, którymi świat, szatan i ciało mogą nas omamić. [*]


20 l u t e g o

Wola Boża

Powinniście stanowczo i wytrwale zobowiązać się do spełniania woli Bożej, a nie swojej własnej. [*]


21 l u t e g o

Doskonałość

Jednym z największych nieprzyjaciół naszej doskonałości jest poleganie na własnym zdaniu.


22 l u t e g o

Życie

Życie jest tylko jedyną podróżą prowadzącą do wieczności. [**]


23 l u t e g o

Dyskrecja Siostry Służebnej

Niech ani jedna nie dowie się od ciebie tego, co inne Ci powiedziały. [**]


24 l u t e g o

Ofiara

Nie wystarczy pójść i dać coś, potrzeba nadto serca wolnego od względów osobistych. [*]


25 l u t e g o

Naśladowanie Chrystusa

Jako Siostry Miłosierdzia powinnyśmy znosić wszystko, gdyż tego uczy nas Jezus Chrystus, wielki miłośnik cierpienia. [*]


26 l u t e g o

Szczęście

Każdej myśli o szczęściu, jakie mamy w swym powołaniu, powinny towarzyszyć akty miłości i wdzięczności. [*]


27 l u t e g o

Wspólnota

Jeżeli jest u nas zjednoczenie serc i spokój umysłów, to możemy sądzić, że Bóg jest z nas zadowolony. [*]


28 l u t e g o

Miłość bliźniego

Powinnyśmy być tak usposobione, żeby jedna była zadowolona z tego, co czyni druga. [*]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM