Listopad – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

LISTOPAD

1 l i s t o p a d a

Znoszenie się wzajemne

Jeżeli dobrze zakorzeni się wśród was pokora, prostota, miłość, które dają znoszenie się, wasze małe Zgromadzenie będzie składało się z tylu świętych, ile jest w nim osób. [**]


2 l i s t o p a d a

Służba ubogim

Należy przyjmować osoby, które przychodzą odwiedzić ubogich z uprzejmością, bez szukania w tym swojej osobistej korzyści, ale po prostu, bo tak potrzeba oraz dlatego, że może się to przyczynić do dobra ubogich. [**]


3 l i s t o p a d a

Rzeczy ostateczne

Przyjmujmy chętnie śmierć wraz z następującym po niej rozkładem ciała, jako zadośćuczynienie za grzechy, a starajmy się znienawidzić grzech, który jest przyczyną tej biedy. [*]


4 l i s t o p a d a

Wyrozumiałość Siostry Służebnej

Traktuj nasze Siostry z wielką wyrozumiałością i łagodnością, często zasłaniając ich błędy, by sobie uświadomić własne… Rozmawiaj z nimi w taki sposób, aby wszystkie uwierzyły, że są przez Ciebie kochane i wspierane. [**]


5 l i s t o p a d a

Powołanie

Jakże często powinnyśmy zastanawiać się nad tym: Czym sobie zasłużyłyśmy na jedną z największych łask Bożych, że Bóg powołał nas do Swej służby; a mimo to chciałybyśmy uwolnić się od wszelkiej niewygody. [*]


6 l i s t o p a d a

Rzeczy ostateczne

Jest wolą Pana Naszego, abyśmy po trudach podjętych dla bliźnich, pomyślał o przygotowaniu się do nieba, naszej błogosławionej Ojczyzny. [*]


7 l i s t o p a d a

Rozmowa

Rozmowa w czasie rekreacji powinna być naprawdę radosna i serdeczna ze wszystkimi, bez różnicy, czy nam się podobają, czy nie, odpowiadając grzecznie, bez spierania się i nigdy nie biorąc (niczego) od złej strony, pamiętając o łagodności Jezusa Chrystusa. [**]


8 l i s t o p a d a

Życie

Całe nasze życie powinno być nieustannym umieraniem, dlatego też życie w rozkoszach byłoby szkodliwe dla duszy. [*]


9 l i s t o p a d a

Pokora

Pragnę nabyć ducha pokory i prostoty, nie tylko dla otrzymania łask Bożych, ale z wdzięczności za miłość Chrystusa Pana. [*]


10 l i s t o p a d a

Duch Chrystusa

Dobrze będzie, gdy co rano każda z naszych Sióstr poprosi… naszego dobrego Boga o błogosławieństwo, by móc postępować w duchu jaki ożywiał Jego Syna, gdy przebywał na ziemi. [**]


11 l i s t o p a d a

Ubóstwo

Kochajmy święte ubóstwo nie tylko szanując je lub wyrażając to w słowach, lecz także w praktyce przyjmując wszystkie jego skutki. [*]


12 l i s t o p a d a

Choroba ciała

Choroby ciała są bardzo korzystne, jeżeli znosimy je z miłości do Boga i staramy się ukochać Jego świętą wolę, byle tylko najszlachetniejsza część naszego jestestwa, to jest dusza była zdrowa. [*]


13 l i s t o p a d a

Pokora Siostry Służebnej

Trzeba, aby te, którym Bóg powierza troskę o innych, zapomniały całkowicie i pod każdym względem o sobie. [**]


14 l i s t o p a d a

Chwała Boża

Z całego serca chwała Bogu za rządy Jego Opatrzności nad Zgromadzeniem. Tylko Ona jedna może nas zachować. Gorąco pragnę, żeby wszystkie Siostry jak najmocniej przejęły się tymi uczuciami, nigdy w niczym innym nie pokładając ufności. [*]


15 l i s t o p a d a

Miłość Boga

Nie suknia i nie warunki życia tworzą miłość ku Bogu, ale serce ukształtowane według Jego woli. [*]


16 l i s t o p a d a

Miłość Siostry Służebnej

Wiesz, że władzę należy sprawować nie tyle bezwzględnie, ile z miłością oraz, że jesteśmy Siostrami Służebnymi, to znaczy, że mamy największe kłopoty duchowe i doczesne i że mamy przynosić – jak tylko możemy – ulgę naszym drogim Siostrom, którym zawsze będzie trudno nas znosić: czasem z powodu naszych nastrojów, innym razem z powodu odrazy, spowodowanej w nich przez naturę i złego ducha. [**]


17 l i s t o p a d a

Naśladowanie Chrystusa

Byłoby rzeczą rozumną, by te, które Bóg wezwał do naśladowania Jego Syna, próbowały żyć tak by ich życie było przedłużeniem Jego życia. [**]


18 l i s t o p a d a

Nieposłuszeństwo

Wolałabym umrzeć, niż być nieposłuszną. [*]


19 l i s t o p a d a

Opatrzność Boża

Postanówmy sobie, że nigdy nie będziemy narzekać na zrządzenia Opatrzności Bożej, lecz będziemy zawsze się Jej poddawać. [*]


20 l i s t o p a d a

Akceptacja

Jeżeli jedna jest smutna, niech się przezwycięży, by się rozweselić ze swoją Siostrą, a ta która jest radosna, niech się dostosuje do humoru drugiej, by ją powoli wyciągnąć z jej melancholii – a to wszystko dla miłości Naszego Pana. [**]


21 l i s t o p a d a

Posłuszeństwo

Ile razy z posłuszeństwa zmienia się ta, która zastępowała Przełożoną, nie należy przypominać sobie sposobu rządzenia poprzedniczki, lecz we wszystkim stosować się do wskazówek obecnej. [*]


22 l i s t o p a d a

Miłość bliźniego

Należy odważnie podjąć walkę przeciw złym skłonnościom, zwłaszcza unikać wszystkiego co sprzeciwiałoby się miłości bliźniego. [*]


23 l i s t o p a d a

Służba ubogim

Prawdziwa Siostra Miłosierdzia poświęciła się Bogu na służbę ubogim, dlatego też powinna częściej przebywać z ubogimi niż z bogatymi. Powinna jednak przestrzegać Reguł, które nie pozawalają tracić czasu na odwiedziny; o ile nic więcej nie zmusza jej do odwiedzania ubogich, powinna jak najchętniej przebywać w towarzystwie Sióstr. [*]


24 l i s t o p a d

Pokora

Powinnam ukochać poniżenie, skoro Bóg chciał przez poniżenie się w Swym Narodzeniu napełnić niebo podziwem. [*]


25 l i s t o p a d a

Miłość

Tylko miłość może nam dać poznać wielkość Boga; im więcej ktoś będzie miał miłości, tym więcej otrzyma od Boga światła, które będzie w nim rozpalało płomień świętej miłości. [*]


26 l i s t o p a d a

Opatrzność Boża

Opatrzność Boża będzie dla nas siłą w słabościach i obroną w niebezpieczeństwie, jak była nią w chwili założenia naszego Zgromadzenia. [*]


27 l i s t o p a d a

Rzeczy ostateczne

Śmierć przychodzi często nagle, więc w każdej chwili powinnyśmy się jej spodziewać i dlatego resztę swoich dni przeżyć według woli Bożej. [*]


28 l i s t o p a d a

Przełożeni

Bądźmy przekonane, że Bóg do kierowania rodzinami zakonnymi, udziela Przełożonym Swego ducha. [*]


29 l i s t o p a d a

Służba ubogim

Powinnyśmy czcić zamiar Boga odnośnie służenia ubogim chorym w potrzebach duszy i ciała. [**]


30 l i s t o p a d a

Prostota

Pamiętajcie, żeby nikogo nie obrazić, a zwłaszcza, żeby być zawsze uczciwymi i bezinteresownymi. [*]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM