Grudzień – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

GRUDZIEŃ

1 g r u d n i a

Wola Boża

Czego Bóg chce, to zawsze spełnia się we właściwym czasie. [*]


2 g r u d n i a

Powołanie

Wzywam was, jak tylko mogę, byście wzięły pod uwagę zobowiązania, jakie macie względem Boga, za dar waszego powołania i za tyle łask, otrzymanych z Jego hojnej ręki. [**]


3 g r u d n i a

Życie wspólnotowe

Wielka jedność, która powinna panować między wami, będzie podtrzymywana przez wzajemne znoszenie jedna drugiej w małych błędach, przez zdawanie sobie wzajemnie sprawy z tego, co robicie w ciągu dnia, gdzie pójdziecie, czy gdzie byłyście. [**]


4 g r u d n i a

Posłuszeństwo

Dla zakonnic klauzurą są potężne mury, dla nas jest nią święte posłuszeństwo, które ma kierować naszymi pragnieniami i działaniami. Dla dusz wiernych służbie Bogu jest równie trudno wyjść poza naszą klauzurę, jak dla zakonnic poza mury klasztorne. [*]


5 g r u d n i a

Pokora

Bóg niekiedy dopuszcza na nas liczne upadki, aby nas upokorzyć, gdyż inaczej zgubiłby nas śmiertelny grzech pychy. [*]


6 g r u d n i a

Miłość

Musimy do tego stopnia wytępić swoje złe skłonności, by uwolnione z nich nasze serca napełniła miłość, gdyż jedynie w ten sposób możemy złożyć miłą Bogu ofiarę z samych siebie. [*]


7 g r u d n i a

Naśladowanie Chrystusa

Możemy iść tylko śladem Chrystusa, nieustannie pracując i cierpiąc! Zresztą nie mógłby On nas prowadzić, gdyby Jego wytrwałość nie doprowadziła Go do śmierci na Krzyżu. [**]


8 g r u d n i a

Miłość własna

Powinnyśmy całkowicie i wyłącznie należeć do Boga; dlatego musimy oderwać się od siebie samych. Jeżeli dokładnie, nie schlebiając sobie, poznamy swą nędzę, to dostrzeżemy, że największym naszym wrogiem jest miłość własna. [*]


9 g r u d n i a

Chore Siostry

Proszę chore Siostry, aby od czasu do czasu wznosiły swą myśl do Boga ofiarując Mu swe cierpienia na cześć Jezusa Ukrzyżowanego oraz powstrzymania nieszczęść. [*]


10 g r u d n i a

Ubóstwo

Duch ubóstwa, to duch Jezusa Chrystusa. Skoro znajdujemy się w takiej sytuacji, że On Sam jest tylko naszą pociechą, powinnyśmy z miłością zgadzać się na brak wszystkiego poza Nim. [*]


11 g r u d n i a

Powołanie Siostry Służebnej

Ufam, moja Siostro, że przyjęłaś z wielką uległością ducha jarzmo, które Najświętsza Wola Boża Ci zostawiła… Wejdź w nie w duchu Syna Bożego, który kazał Mu mówić, że nie przyszedł na ten świat, by Mu służono, ale aby służyć. [**]


12 g r u d n i a

Zdrowie

Ponieważ zdrowie otrzymałyśmy od Boga, powinnyśmy go z radością używać dla służenia ubogim z miłości ku Bogu. [*]


13 g r u d n i a

Pokora i miłość

Chodzi, …, o to, byśmy się przyzwyczaiły na początku naszych czynności spoglądać na Boga: wzbudzić akty pokory, uznając się niegodnymi do ich wypełniania; akty miłości – podejmując je dla Jego miłości i ofiarowując Mu je zjednoczone z podobną czynnością, wykonaną na ziemi przez Jego Syna. [**]


14 g r u d n i a

Niepokalane Poczęcie

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny pozwala nam doskonale poznać i godnie wychwalać Wszechmoc Bożą. [*]


15 g r u d n i a

Naśladowanie Chrystusa

Nasze życie powinno upływać na ciągłym naśladowaniu wzoru, jak dał nam nasz Mistrz od Swego wywyższenia nad ziemię, aż do Swej śmierci. [*]


16 g r u d n i a

Powołanie

Błagam dobroć Boga, by wam nieustannie dawał (swe) święte łaski, a szczególnie łaskę umiłowania waszego powołania, której dostąpicie dzięki dokładnemu wypełnianiu waszych reguł, jak tylko zajęcia (związane z służbą) ubogim chorym wam na to pozwolą. [**]


17 g r u d n i a

Sprawiedliwość

Niechaj nie skłonności i wyobraźnia kształtują wasze sądy, ale sprawiedliwość kierowana miłością, która o wszystkim wydaje dobry osąd. [*]


18 g r u d n i a

Pokój

Pamiętajmy zawsze, ze Nasz Pan nie życzył Apostołom pokoju w bezczynności, ale w pracy i wspominaniu Jego Ran. [*]


19 g r u d n i a

Miłość Boga

Pragnienie miłości Boga i ćwiczenie się w tej cnocie, osładza nam wszystko. [*]


20 g r u d n i a

Cierpienie

Dusze, które Bóg doświadcza cierpieniem, powinny sobie bardzo cenić ten stan. [*]


21 g r u d n i a

Miłość

Miłość głównie skłania nas do umiłowania woli Bożej, do stawiania jej ponad własny zysk i życie. [*]


22 g r u d n i a

Pokora

Należy wiele słuchać, mało mówić, kochać skupienie, modlitwę, milczenie, czytanie i umartwienie. [*]


23 g r u d n i a

Służba ubogim – służbą Bogu

Ile razy zdarzy się nam opuścić jakieś ćwiczenie duchowne dla służenia ubogim, tyle razy opuszczamy Boga dla Boga. [*]


24 g r u d n i a

Żłóbek

Żłóbek – to królewski tron świętego ubóstwa. [*]


25 g r u d n i a

Posłuszeństwo

Nie wpływajmy na Przełożonych, żeby w swoich poleceniach zgadzali się z naszymi pragnieniami lecz oczekujmy na polecenie nam tego, czego ich zdaniem, żąda od nas Bóg. [*]


26 g r u d n i a

Miłość Boża

Miłość Boża sprawia, że Bóg po ojcowsku rządzi duszami, które całkowicie poddały się Jego świętej woli. [*]


27 g r u d n i a

Miłość bliźniego

Wzajemne znoszenie się, jedność i serdeczność, będą najlepszym dowodem błogosławieństwa Bożego nad Zgromadzeniem. [*]


28 g r u d n i a

Przeciwności

Starajmy się znosić przeciwności i pokonywać trudności napotykane wśród zajęć, dzięki temu nasze sprawy stają się Bogu przyjemniejszymi. [*]


29 g r u d n i a

Miłość bliźniego

Zalecam wzajemne znoszenie się i serdeczność, żeby tym czcić Boga Jednego w Trzech Osobach Trójcy Świętej. [*]


30 g r u d n i a

Umartwienie

Umartwienie jest życiem duszy tak, jak dusza jest życiem ciała; jeżeli wiec nie umartwiamy ciała, dusza umiera. [*]


31 g r u d n i a

Lenistwo

Lenistwo naraża duszę na grzechy, a ciało na choroby. [*]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM