Czerwiec – Św. Ludwika

DZIEŃ ZA DNIEM

MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Św. Ludwika de Marillac

CZERWIEC

1 c z e r w c a

Pokora

Kiedy myślimy o częstej Komunii św., powinnyśmy bardzo się upokarzać, gdyż wymaga to, aby dusze były całkowicie oderwane od wszystkiego, wielką ufność pokładały w Bogu i nie cofały się nigdy na drodze świętej miłości Bożej. [*]


2 c z e r w c a

Serdeczność Siostry Służebnej

Nie trzeba, byśmy były tak czułe, by się martwić, gdy do nas nie mówią, czy nie przyjmują nas uprzejmie, ale spróbuj zdobyć serca przez znoszenie i serdeczność. [**]


3 c z e r w c a

Miłość

Im jakieś dzieło jest trudniejsze, im więcej oczekujemy pomocy z nieba, tym więcej czystej miłości trzeba wkładać w swą pracę. [*]


4 c z e r w c a

Naśladowanie Najświętszej Maryi Panny

Pracując patrzmy na działanie Najświętszej Panny i pamiętajmy, że najlepiej uczcimy Ją, kiedy będziemy naśladować Jej cnoty. [*]


5 c z e r w c a

Pycha

Najczęściej źródłem wszystkich naszych niedoskonałości jest pycha. Postanówmy więc sobie odważnie i ze wszystkich sił pracować nad praktykowaniem przeciwnych jej cnót. [**]


6 c z e r w c a

Skromność

Skromność zewnętrzna nie może istnieć bez skromności wewnętrznej, która polega na ciągłym rozmyślaniu o Bogu, na przyzwyczajaniu umysłu do myśli o Nim, a woli do miłowania Go i podobania Mu się we wszystkim. [*]


7 c z e r w c a

Siostra Służebna

Siostra Służebna będzie korzystać z rady swoich Sióstr… trzeba, by uczyniła ten akt uległości z szacunkiem, łagodnością i prawdziwą pokorą, rezygnując ze swego własnego zdania, chyba, że rzecz jest ważna. [**]


8 c z e r w c a

Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny

Oby dusze mające nabożeństwo do Najświętszej i najczystszej Dziewicy, rozważały Jej działanie, miłe Bogu, bo urzeczywistniane według Jego woli. [*]


9 c z e r w c a

Szacunek

Powinnyśmy wszystkich otaczać czcią, zarówno ubogich, ponieważ są oni członkami Jezusa Chrystusa i naszymi panami; jak i bogatych, gdyż dają nam środki do czynienia dobrze. [*]


10 c z e r w c a

Naśladowanie Chrystusa

Mamy obowiązek naśladowania sposobu życia i postępowania Naszego Pana, który zawsze był poddanym i powiedział, że jest na ziemi nie po to, by pełnić swoją wolę, ale by służyć, a nie by Jemu służono. [**]


11 c z e r w c a

Powołanie

Trzeba nam należeć do Boga i to całkowicie; aby to dobrze uczynić musimy oderwać się od siebie samych. [**]


12 c z e r w c a

Podejrzliwość

Bardzo trudno jest przeszkodzić, żeby nie przychodziły nam na myśl podejrzenia, możemy jednak nie dawać im wiary. [*]


13 c z e r w c a

Służba Boża

Bóg opiekuje się rodziną tych, które są wierne w Jego służbie. [*]


14 c z e r w c a

Przykrość

Najczęściej tylko wytworem wyobraźni a nie rzeczywistością jest to, co nazywamy przykrością. [*]


15 c z e r w c a

Szukanie Boga

Dusze szukające Boga znajdą Go wszędzie, szczególnie, zaś w ubogich. [*]


16 c z e r w c a

Ubodzy

Ubodzy są członkami Jezusa Chrystusa. Są oni naszymi Panami i Mistrzami. [**]


17 c z e r w c a

Miłość Boża

Miłość Boża (znajdująca się) w Nim samym, która w odwiecznej jedności Swojej istoty zrodziła Swoje Słowo poprzez znajomość samej siebie i działanie Ducha Świętego – wydała owoc ich wzajemnej miłości, jakim jest Duch Święty. [**]


18 c z e r w c a

Opatrzność Boża

Jakże dobrze jest powierzyć wszystkie swoje upodobania i troski Opatrzności Bożej! To najpewniejszy środek, aby osiągnąć spokój serca. [*]


19 c z e r w c a

Miłość

Uczucia miłości pochodzące z serca sprawiają Bogu wielką radość, ponad wszystko zaś posłuszeństwo z jakim przyjmujemy Jego świętą wolę, by działał w nas i przez nas. [*]


20 c z e r w c a

Rzeczy ostateczne

Krótkie jest to życie doczesne, długo zaś trwać będzie tak miłe i upragnione szczęście wiekuiste; będziemy mogli je osiągnąć jedynie przez naśladowanie Pana Jezusa w nieustannej pracy i cierpieniu. [*]


21 c z e r w c a

Życie

Życie, przez które Bóg chce, byśmy szły do Niego, jest królewską drogą Krzyża. Nie wątpię, ani na moment, że się pozwolicie nią prowadzić chętnie i z radością, by na niej pełnić Jego Święta Wolę. [**]


22 c z e r w c a

Posłuszeństwo

Nie wystarczy gotowość do pójścia gdziekolwiek każą, nadto konieczna jest szczera chęć pozostania w miejscu wyznaczonym przez posłuszeństwo, dopóki nas nie odwołają. [*]


23 c z e r w c a

Miłość bliźniego

Wzajemne znoszenie się każe nam nie zwracać uwagi na ułomności naszych Sióstr, chyba że chcemy im przyjść z pomocą. [*]


24 c z e r w c a

Panie Miłosierdzia

W imię Boga wystrzegajmy się przywiązania do Pań Miłosierdzia, by przez to nie narazić się na tracenie czasu. [*]


25 c z e r w c a

Zniechęcenie

Nie poddawajmy się zniechęceniu, choćbyśmy miały walczyć nawet przez całe życie nad umartwieniem jednej namiętności i nie widziały postępu; Bóg będzie z nas zadowolony, naszą pracę uzna za cnotę, którą usiłowałyśmy zdobyć. [*]


26 c z e r w c a

Ufność

Nie w ludziach możnych, nie w dobrach duchownych, a tym mniej we własnej przebiegłości, jedynie tylko w Bogu powinny Siostry Miłosierdzia pokładać swoją ufność. [*]


27 c z e r w c a

Skupienie

Umiłowanie skupienia odrywa duszę żyjącą w Zgromadzeniu od świata i nie pozwala, by obcowała z nim częściej niż tego wymagają uczynki miłosierdzia. [*]


28 c z e r w c a

Miłość Chrystusa

Żyjmy, więc jako umarłe w Jezusie Chrystusie jako takie, nie stawiajmy Mu już oporu, nie podejmujmy żadnego czynu, jak tylko dla Jezusa, żadnej myśli, jak tylko w Jezusie, wreszcie nie żyjmy, jak tylko dla Jezusa i bliźniego, abyśmy w tej jednoczącej miłości kochały to wszystko, co Jezus kocha. [**]


29 c z e r w c a

Ubodzy

Ubogim dajmy, co mamy najlepszego, bo to należy do nich. [*]


30 c z e r w c a

Anielski stan

Usposobienie duszy zawsze gotowej spełniać, czego Bóg od niej żąda, to doprawdy anielski stan. [*]


Wyboru dokonał

KS. ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP CM